PRAVIDLA

Pravidla soutěže v hraní kuliček O Zlatou kuličku Rakovník

 

 1. Děti zapsané u stolku rozhodčích budou přiděleny k rozhodčím.

 2. Rozhodčí si soutěžící odvedou k určenému důlku. Na kartičce dostane rozhodčí soupis soutěžících.

 3. Rozhodčí rozdá soutěžícím po jednom pytlíku s kuličkami. V pytlíku je 20 kuliček.

 4. Na pokyn rozhodčího nastoupí soutěžící na házecí čáru a postupně všech 20 kuliček po jedné nahází pokud možno do důlku. Co jeden hod, to jeden bod! Takže po naházení má soutěžící 20 bodů. Rozhodčí pečlivě sleduje, je-li házených kuliček skutečně 20.

 5. Kuličky, které do důlku nepadnou tentýž soutěžící bezprostředně po házení docvrnkává. Opět platí co 1 cvrnk, to jeden bod. Po docvrnkání poslední kuličky rozhodčí opět zkontroluje, je-li kuliček skutečně 20. K bodům ze cvrnkání přičte 20 bodů z házení a součet zapíše do příslušné kolonky.

 6. Nastupuje další soutěžící a vše se opakuje až do skončení posledního.

 7. Následuje druhé kolo, které se provede stejným způsobem.

 8. Výsledky obou kol se sečtou a výsledek se napíše do kolonky součet. Vítězové a nejlepší druhý z kategorie postupují do finále.

 9. Při rovnosti bodů na prvním místě (ve finále na jakémkoliv místě), následuje rozstřel – každý třemi kuličkami a počítá se opět na kolikrát je soutěžící dostane do důlku.

 10. Absolutní vítěz je nejlepší ze všech tří kategorií.

 11. Soutěž dospěláků proběhne obdobně, jen se soutěží s 10 velkými kuličkami – bukači.

 12. V případě neúmyslného poškození kuličky v průběhu soutěže se pokračuje s náhradní kuličkou z místa, odkud bylo cvrnkáno (příp.házeno), než se kulička poškodila.

Kontakt

Ing. Miloš Lev

milos.lev@tiscali.cz

Havlíčkova 2583, 269 01 Rakovník

602290141

Vyhledávání

Fotogalerie: PRAVIDLA

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode